I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2009/2010

Pierwszego września dyrektor szkoły dr Marek Lewicki, krótką przemową powitał wszystkich uczniów i nauczycieli I LO w nowym roku szkolnym. Pan dyrektor wyraził nadzieję, na udany i spokojny rok szkolny zarówno dla grona pedagogicznego jak i wszystkich uczących się w naszym liceum oraz podsumował prace remontowe wykonane w szkole w okresie wakacji. Przedstawił także nowych nauczycieli, którzy od 1 wrześnie uczyć będą w naszej szkole w niepełnym wymiarze godzin, są to : mgr Aleksandra Podskarbi - nauczyciel biologii, mgr Przemysław Zimniak- nauczyciel geografii, mgr Marika Wojtowicz - nauczyciel w-f.

   | 08.09.2009 | A. Izydorska |