I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Deklaracje maturalne

Klasom III przypominamy, iż z końcem września ubiega termin składania deklaracji maturalnych dotyczących zdawanych przedmiotów oraz ich poziomu. Przed dokonananiem ostatecznego wyboru polecamy zapoznanie się z wymaganiami rekrutacyjnymi na poszczególne uczelnie, które znaleźć można w informatorach bądż na stronach www. Przypominamy również, iż wszelkie informacje dotyczące matury znajdziecie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu www.oke.poznan.pl.

   | 08.09.2009 | A. Izydorska |