I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Test sprawnoŚci fizycznej

W dniu dzisiejszym na Stali odbywa się test sprawności fizycznej uczniów klas pierwszych. Organizatorami tego przedsięwzięcia są nauczyciele w-fu naszego LO. Test ten ma na celu wyłonienie talentów sportowych spośród nowych uczniów naszej szkoły. Życzymy powodzenia!

   | 09.09.2009 | A. Izydorska |