I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Zdjęcia

uż w przyszłym tygodniu w szkole zakupić będzie można pamiątkowe zdjęcia z wychowawcami klas, które robione były 1 września. Zdjęcia dostępne będą w 3 wersjach kolorystycznych- kolorowej, czarno białej oraz sepii. Zysk ze sprzedaży zdjęć przeznaczony będzie w całości na poptrzeby szkoły. Zapraszamy do zakupu!

   | 10.09.2009 | A. Izydorska |