I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Komunikat dla uczniów klas III

Do 8 kwietnia uczniowie klas III przekazują dyrektorowi szkoły bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu z języka polskiego. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia. Bibliografie dostarczone później niż 8 kwietnia NIE zostaną przyjęte. Do bibliografii dołączyć należy informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych potrzebnych do prezentacji.

   | 29.03.2011 | A. Izydorska |