I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Przetarg

Dnia 05.04.2011 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania:Termomodernizacja w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego, realizowana w ramach projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego". Wszystkie informacje podlegające publikacji zgodnie z Ustawą Pzp zamieszczono na stronie internetowej http://www.powiat-ostrowski.pl/zamowieniapubliczne

   | 07.04.2011 | A. Izydorska |