I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Seminarium Nauczania o HolokauŚcie dla edukatorów z Polski

W dniach 26 lutego – 9 marca 2012 roku w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się Seminarium Nauczania o Holokauście dla edukatorów z Polski. W seminarium tym wzięła udział 20 osobowa grupa nauczycieli z województwa wielkopolskiego. Pośród nich było także 3 nauczycieli z powiatu ostrowskiego. Byli to: Józef Pietrzak (I LO w Ostrowie Wlkp), Jarosław Biernaczyk (II LO w Ostrowie Wlkp) oraz Grażyna Dymała (Gimnazjum w Lamkach). Uczestnicy seminarium podczas pobytu w Izraelu wysłuchali szeregu wykładów na temat genezy, przebiegu oraz skutków Holocaustu. Zaznajomieni zostali z historią Żydów europejskich przed epoką Holocaustu oraz ich losu w czasie Zagłady. Ponadto zaznajomieni zostali z problematyką genezy i powstania współczesnego Państwa Izrael oraz jego funkcjonowania. Uczestnikom seminarium przedstawiono zagadnienia dotyczące życia politycznego, społecznego oraz religijnego współczesnego Izraela. Zajęcia w Instytucie Yad Vashem prowadzone były zarówno przez pracowników Instytutu jak i zaproszonych gości (m.in. z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie). Uczestnicy seminarium mieli także okazję spotkać się z Ocalonymi z Zagłady. Zorganizowano także spotkanie z młodzieżą oraz nauczycielami izraelskiej szkoły średniej biorącymi udział w wymianie młodzieżowej z Polską, a także spotkanie z przewodnikami wycieczek do Polski. Uczestnicy seminarium zwiedzili także znajdujące się na terenie kompleksu Yad Vashem: Muzeum Historyczne, Galerię Imion, Dolinę Gmin, obszar zalesiony drzewkami, które poświęcone są Sprawiedliwym Pośród Narodów Świata oraz cmentarz zasłużonych na Górze Herzla. Uczestnicy seminarium wzięli udział w mszy św. na Górze Oliwnej w Jerozolimie oraz dwukrotnie uczestniczyli w nabożeństwach w jerozolimskich synagogach. Organizatorzy seminarium przygotowali dla jego polskich uczestników także wycieczki studyjne na terenie Państwa Izrael. Podczas nich goście z Polski mieli okazję zwiedzić Jerozolimę, Tel Aviv, Jaffę, Galileę (Nazaret, Tyberiada, Kafarnaum). Ponadto zobaczyli Pustynię Judejską, wybrzeże Morza Martwego (Qumran), brzegi rzeki Jordan oraz Jeziora Galilejskiego. Uczestnicy wyjazdu do Izraela otrzymali od organizatorów zaświadczenia o ukończeniu Seminarium Nauczania o Holokauście oraz szereg materiałów (książki, filmy i plakaty) o charakterze dydaktycznym. Ze strony izraelskiej opiekę nad grupą z Polski sprawowali pan Alex Dancyg oraz pani Orit Margaliot. Udział w seminarium dał jego uczestnikom możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności dydaktycznych. Uczestnicy wyjazdu do Izraela mieli także możliwość wymiany doświadczeń ze swoimi izraelskimi partnerami.   | 20.03.2012 | R. Kałużna |