I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

I LO na Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki

28 marca grupa uczniów z naszej szkoły, zainteresowanych geografią, wzięła udział w zajęciach na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Collegium Geographicum, w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Już od 9.00 rano braliśmy udział w wykładach i zajęciach warsztatwowych prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich.
Na początek wysłuchaliśmy wykładu prof. dr hab. Józefa Górskiego i dr Wojciecha Stawikowskiego, który miał na celu przybliżenie młodzieży szkolnej i wszystkim innym zainteresowanym wiedzy dotyczącej najbardziej gorącego i szeroko dyskutowanego w ostatnim czasie tematu z zakresu rozpoznawania i eksploatacji surowców naturalnych w Polsce. Przedstawiono przyrodniczo-geologiczną stronę tego zagadnienia poprzez przybliżenie wiedzy o powstawaniu złóż gazu, ich typach, swoistości złóż gazu łupkowego oraz formie i potencjale jego występowania na obszarze naszego kraju. Poruszone zostały także zagadnienie oddziaływania eksploatacji gazu łupkowego na środowisko z punktu widzenia geologów. Dla podniesienia przystępności, wykład był obficie zilustrowany materiałem graficznym w formie prezentacji.
Następny wykład popularno-naukowy, który wygłosił prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, dotyczył środowiska przyrodniczego Nowej Zelandii. Uwzględniony został wkład Jamesa Cooka, a także Abela Tasmana w poznanie tego fragmentu świata. Szczególny nacisk położono na odrębność i osobliwości środowiska przyrodniczego tego kraju oraz jego rdzenną ludność.
Podczas warsztatów prowadzonych przez członków Sekcji Meteorologii miał miejsce krótki wykład o rodzajach chmur, chmurach towarzyszących frontom, możliwościach jakie dają nam radary meteorologiczne i zdjęcia satelitarne. Dodatkowo prowadzący przeprowadzili ćwiczenia praktyczne oraz konkurs.
Natomiast uczestnicy warsztatów pt.: "Magia ukryta w minerałach" prowadzonych przez Studentów Koła Naukowego Geologów mieli okazję zobaczyć i dotknąć różnego rodzaju minerały. Nauczyliśmy się je rozpoznawać oraz nazywać i obserwować ich charakterystyczne własności. Dowiedzieliśmy się o zastosowaniu minerałów w życiu codziennym oraz ciekawostek na ich temat. Dodatkową atrakcją był konkurs tematyczny z atrakcyjnymi nagrodami. Druga grupa na warsztatach pt.: "Ropa i gaz, czyli jak zostać szejkiem naftowym" poznała podstawowe informacje dotyczące złóż węglowodorów: historię przemysłu naftowego, metody poszukiwawcze i wydobywcze. Dowiedziała się jak wygląda ropa naftowa i obejrzała skały, które zawierają w sobie węglowodory. Zamienili się w prawdziwy zespół naftowców – szukali złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zajęli się ich wydobyciem.
Przekonaliśmy się, że nauka może być sztuką, a wykorzystywanie jej osiągnięć wzbogaca życie każdego człowieka i otaczającą go rzeczywistość.
   | 28.03.2012 | R. Kałużna |