I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

WygraliŚmy Olimpiadę UmiejętnoŚci Menadżerskich

W piątek 30 marca 2012 r. uczniowie naszej szkoły udali się do Poznania na galę oficjalnego ogłoszenia wyników olimpiady Bussines Cases Competition Wielkopolska 2012, organizowaną przez Poznańską Wyższą Szkołę Biznesu. Na oficjalne wręczenie nagród zostało zaproszonych dziesięć najlepszych, wyróżnionych grup oraz przedstawiciele władz uczelni a także partnerzy projektu. Przedstawiciele naszej szkoły zajęli I miejsce w obydwóch kategoriach: projekty polskojęzyczne (Kornelia Kamińska, Małgorzata Czarnecka, Agata Orłowska, Monika Maćkowiak, Paula Szałata, Natalia Połomska ) oraz projekty anglojęzyczne (Aleksandra Wajs, Magdalena Gabrysiak, Weronika Bielska, Paweł Śniegowski, Marcin Malak, Andrzej Kaczmarek). Nasi uczniowie wygrali indeksy na studia dzienne, warsztaty w zakresie ekonomii oraz możliwość udziału w międzynarodowej konferencji. Koordynatorką projektów była pani mgr Małgorzata Lucińska.
   | 02.04.2012 | R. Kałużna |