I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

OSTROWSKIE SPOTKANIA Z HISTORIą

„Rola rodu Lipskich z Lewkowa w historii naszego regionu” - spotkanie z panem Wojciechem Lipskim odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego, w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9. Na spotkanie zaprasza Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”.

ZAPROSZENIE (pdf)

   | 16.04.2012 | R. Kałużna |