I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Program eTwinning - Europejska współpraca szkół

Szkoła uczestniczy w Programie eTwinning - Europejska współpraca szkół. Szczegóły na stronie www.1liceum.edu.pl/etwinning.html

   | 10.10.2013 | R. Kałużna |