I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Na Wykładach Otwartych z fizyki

Klasa I c z opiekunami - M. Kaźmierczak i A. Nowinką - brała udział w XIII EDYCJI WYKŁADÓW OTWARTYCH NA WYDZIALE FIZYKI UAM. Tematem wykładu prof. dr hab. Michała Kurzyńskiego były "Biologiczne magazyny molekularne". Słuchacze poznali w jaki sposób narzędzia eksperymentalne współczesnej fizyki pozwalają zajrzeć w głąb tego fascynującego świata, oglądać i manipulować biologicznymi maszynami molekularnymi. Równocześnie powstaje teoria fizyczna zdolna wyjaśnić zasady ich działania. Po wykładzie wszyscy uczestnicy wzięli udział w zajęciach w pracowni fizyki mechanicznej i optyki okularowej.
Dodać należy, że prowadzący wykład pan Michał Kurzyński, profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki UAM to specjalista w zakresie fizyki statystycznej, teorii ciała stałego i biofizyki molekularnej. Autor dwóch książek i kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych. Prowadził, także za granicą, szereg wykładów akademickich z wielu dziedzin, poczynając od mechaniki klasycznej i kwantowej, poprzez termodynamikę nierównowagową, fizykę ciała stałego i biofizykę molekularną, na metodach matematycznych fizyki i filozofii nauk przyrodniczych kończąc.

   | 24.10.2013 | R. Kałużna |