I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Gazetki

Apple Pie


e-gazeta Apple Pie
www.apple-pie.com.pl
opiekun: mgr Iwona Gabrysiak Dzielicka

'Apple pie' jest e-gazetą Anglojęzycznego Koła Dziennikarskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Opiekunem gazety oraz redagującej ją grupy jest pani mgr Iwona Gabrysiak Dzielicka - nauczyciel języka angielskiego. Gazeta ukazuje się w szkole od 11 lat. Obecnie ma formę elektronicznego nośnika informacji dotyczących działalności klubu dziennikarskiego języka angielskiego oraz wszelkich poczynań na terenie szkoły związanych z językiem angielskim.Na stronie internetowej koła (www.apple-pie.com.pl), można znaleźć artykuły i wiadomości związane z życiem szkoły, przede wszystkim w obszarze języka angielskiego redagowane w języku polskim i angielskim. Na stronie można ponadto nauczyć się szerokiej gamy zwrotów, przysłów, idiomów w języku angielskim. Znajdują się tam również dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych, wskazówki maturalne oraz ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Członkowie koła uczestniczą w licznych konkursach językowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, zajmując w nich czołowe miejsca.

Szczegółowe informacje o konkursach:
www.apple-pie.com.pl

Ponadto w ramach Projektu Dziennikarskiego:

  • Warsztaty dziennikarskie.
  • Spotkania ze sławnymi ludźmi ze świata polityki i biznesu.
  • Biblioteka lektur anglojęzycznych do czytania.
  • Inne.