I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Koło fizyczne


W roku szkolnym 2013/2014 koło fizyczne prowadzone przez Tomasza Jędrzejaka
odbywa się w poniedziałki o godzinie 14.20 w sali 24.

Zajęcia są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas drugich, ale mogą w nich brać udział także młodsi i starsi.

Proponuję następujące zakresy działań:

a) rozszerzanie bieżącego materiału o trudniejsze przykłady i zadania w tym pod kątem rozwiązań numerycznych;

b) przygotowanie uczniów do konkursów (szczególnie Lwiątko) w tym analiza wybranych zadań olimpijskich;

c) wycieczki naukowe z wcześniejszym przygotowaniem teoretycznym.