I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Gazetki


W naszej szkole ukazują się regularnie trzy gazetki: wydawana przez Samorząd Uczniowski polskojęzyczna "Bomba", anglojęzyczny kwartalnik "Apple Pie" oraz niemieckojęzyczna gazetka "Zeitgemäß".