I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Koło informatyczne

"Ważniejsze jest to, żeby uczeń wiedział, gdzie i jak szukać tego, czego nie wie".
P. J. Klimiński

Celem zajeć koła informatycznego jest:

- Stwarzanie uczniom warunków do pogłębiania wiedzy w posługiwaniu się technologią informacyjną, która służy ich rozwojowi ogólnemu, daje możliwość rozbudzenia ich zainteresowań.

- Sprawne korzystanie z technologii komputerowej i umiejętnoœć wybierania potrzebnych informacji są podstawami przygotowującymi uczniów do życia.

- Stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Program koła informatycznego traktować należy jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Ważne jest właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów.

Zakłada się, że uczniowie posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.