I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Koło geograficzne

W ramach zajęć koła geograficznego:

- przygotowujemy się do konkursów i olimpiad

- prowadzimy badania naukowe i piszemy prace konkursowe
- współpracujemy z Bazą Ekologiczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Wielkopolskim Parku Narodowym
i Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu


- wyjeżdżamy na festiwale nauki i festiwale podróżnicze
- pogłębiamy wiedzę geograficzną