I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 736 62 91
fax 62 736 62 91

e-mail: liceum@1liceum.edu.pl

e-mail: 1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Oświadczenie RODO.


Konto Rady Rodziców:
BOŚ/ Ostrów Wielkopolski
28 1540 1173 2117 4004 1229 0001