I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Stowarzyszenie

Historia

Ważne daty:


1994 -
- powstanie Stowarzyszenie Wychowanków "Alma Mater Ostroviensis",

1995 -
- Zjazd Absolwentów - 150-lecie szkoły restauracja polichromii i witraży w auli.Dokonania Stowarzyszenia w latach 2005-2006

I. WYDAWNICTWO:
 1. Wydanie Księgi Pamięci nr 11- "Non Omnis Moriar" - profesorów i wychowanków z lat 1919-1939( 1400 egzemplarzy)
 2. Wydanie Księgi Pamięci nr 12 "Non Omnis Moriar" - biogramy profesorów i wychowanków z lat 1945-1950 ( 1500 egzemplarzy) i wysłanie do wszystkich członków Stowarzyszenia, bibliotek i instytucji współpracujących oraz członków wspierających
 3. Przygotowanie do druku Księgi Pamięci nr 13 (biogramy profesorów i wychowanków 1951-1955 w ilości 1500 egzemplarzy, której wydanie nastąpi w kwietniu 2007r.
II. UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY:

1. Udział w Kapitule Orderu Szkoły i uhonorowanie zasłużonych w dniu Święta Szkoły

 • Kategoria Zasłużony Profesor
  2005r.
  • Marta Grzesiek
  • Stanisław Gliwiński - pośmiertnie
  • Józef Jachimek - pośmiertnie
  2006r.
  • Czesław Woś
  • Jadwiga Smok
 • Kategoria Zasłużony dla Szkoły
  2005r.
  • Andrzej Kornaszewski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 150 - lecia Szkoły
  • Henryk Kubera - inicjator wydawnictwa Księgi Pamięci
  2006r.
  • Marian Sobczak - aktywny senior "Alma Mater Ostroviensis"
  • Krystian Niełacny - naczelny redaktor Ksiąg Pamięci
 • Kategoria Wybitny Absolwent
  2005r.
  • Sławomir Mikołajczyk
  2006r.
  • Małgorzata Rękosiewicz

2. Współorganizacja święta szkoły

 • wręczanie Orderów Szkoły
 • patron święta 2005r.- dr FRANCISZEK WITASZEK (matura 1925)
 • patroni święta 2006r . Mirosław Ferič, Władysław Kamiński i Antoni Śmigiel
 • tytuł honorowego członka Stowarzyszenia otrzymał kolega Edward Szperzyński
 • tytuł honorowego członka Stowarzyszenia otrzymał kolega Jerzy Ofierski podczas benefisu 55 lecia pracy artystycznej
III. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA:
 • pożegnanie profesor Marty Grzesiek ( intencja mszalna, kwiaty, pożegnanie)
 • odnowienie pomnika Księdza Jana Kompałły - patrona szkoły
 • powołanie zespołu technicznego ds. modernizacji szkoły - koledzy Edward Szperzyński i Wojciech Włosik wniosek Stowarzyszenia o sfinansowanie kompleksowej modernizacji szkoły do 2008 roku - 100 lecie "VENETII"
 • zjazdy wychowanków - uczestnictwo członków Stowarzyszenia, prezentacja dokonań.
  • MATURA - 1948 ( 57 lat po maturze)
  • MATURA - 1948 ( 58 lat po maturze)
  • MATURA - 1950 55 lat po maturze)
  • MATURA - 1959 ( 46 lat po maturze)
  • MATURA - 1951 ( 55 lat po maturze)
  • MATURA - 1956 ( kurs dzienny 50 lat po maturze)
  • MATURA - 1956 ( kurs wieczorowy 50 lat po maturze)
  • MATURA - 1966 ( 40 lat po maturze)
 • udział delegacji Stowarzyszenia i Szkoły w Zjeździe Najstarszych Szkół w Polsce
  Lublin - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Vetterów
 • udział w sesji i odsłonięciu Pomnika dr Andrzeja Mielęckiego (absolwent w latach 80-tych XIX wieku) - Katowice
 • organizacja Dnia Katyńskiego 13.04.2006r. przy Tablicy Pamiątkowej (Kościół św. Antoniego), upamiętniającej Wychowanków i Profesorów zamordowanych przez NKWD na "nieludzkiej ziemi"
 • upamiętnienie 100-lecia śmierci prof. Antoniego Kaliny (rektora Uniwersytetu Lwowskiego) przy tablicy umieszczonej na domu rodzinnym wybitnego wychowanka "Alma Mater Ostroviensis".
 • współorganizowano w Auli Szkoły wystawę "Żydzi ostrowscy" goszcząc wnuczkę budowniczego Synagogi Ostrowskiej
 • nawiązano współpracę z Ostrowskim Towarzystwem Genealogicznym w dziale dokumentacji i publikacji dokonań naszych ostrowskich protoplastów,
 • utworzono na stronie internetowej szkoły link Stowarzyszenia www.1liceum.edu.pl
 • założono pocztę e-mail Stowarzyszenia w celu usprawnienia i przetwarzania korespondencji: e-mail stowarzyszenie.amo@post.pl
 • dbałość o godny wygląd grobów patronów szkoły:
  ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego, w szczególności w dniu Święta Szkoły i Wszystkich Świętych,
IV. ZADANIA STOWARZYSZENIA NA 2007 ROK:
 • Wydanie i kolportaż Księgi Pamięci nr 13 (nauczyciele i wychowankowie z lat 1951-1955 ; 1500 egzemplarzy)
 • Przygotowanie Święta Szkoły (kwiecień 2007, którego patronem będzie ks. prof. Stefan Zachariasz Pawlicki - jeden z najświatlejszych humanistów polskich przełomu XIX i XX wieku, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 1905-1906