I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

STUDIUM KREATYWNOŚCI

STUDIUM KREATYWNOŚCI - czyli plastyczne działania młodzieży

Wystawa pn. INNA PRZESTRZEŃ to prezentacja prac Plastycznych działań młodzieży Studium Kreatywności (od 20113 roku – Format Sztuki).

Ekspozycja to efekt pracy 32 uczestników zajęć w roku szkolnym 2012/2013. Wśród prezentowanych ponad 100 prac, wiodącym tematem jest martwa natura w rysunku i malarstwie oraz prace koncepcyjne na temat tzw. z wyobraźni. Nie zabrakło również prac będących pokłosiem pleneru miejskiego, na który grupa udała się do Forum Synagoga (ostrowska synagoga przy ulicy Raszkowskiej). Do działań plenerowych zaproszono także architektów ostrowskich - Włodzimierza Cybułkę oraz Marcina Szeląga w temacie korekt rysunku architektonicznego.

Udział w zajęciach wzięli:
Czarnecka Małgorzata, Czarnecka Dominika, Krawczyk Ewa, Szałata Paula, Orłowska Agata, Nowak Marta, Marcinkowski Mateusz, Goryś Klaudia, Laskowska Katarzyna, Kołodziej Agata, Spychalska Klaudia, Szufla Michał, Talaga Martyna, Tokarska Sonia, Maślińska Weronika, Wróblewska Karolina, Urbaniak Antonina, Matysiak Wiktoria, Zwierz Michał, Gabrysiak Magdalena, Michalska Klaudia, Hadała Jakub, Wnuk Karolina, Pietrzak Katarzyna, Zielezińska Hanna, Jędrzejak Maria, Balcer Paweł, Lewandowska Aneta, Maciejewski Kamil, Lisiecka Dominika, Mieszalski Miłosz.

...kolejne spotkanie...
...kolejna konfrontacja...
...32 uczestników...
...INNA PRZESTRZEŃ... dla każdego widziana w jeden, niepowtarzalny i oryginalny sposób...
...aż wreszcie kształcenie warsztatu staje się narzędziem w ukazywaniu subtelnoœci własnego wnętrza...
...własnej przestrzeni... zupełnie INNEJ PRZESTRZENI...

Więcej zdjęć z Wernisażu - tutajNajistotniejszym argumentem utworzenia zajęć plastycznych młodzieży jest fakt, że przedmiot kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności plastycznych został wykreślony z obowiązkowego programu nauczania w szkole.


Z obserwacji wynika, że rośnie zainteresowanie i świadomość młodych ludzi stojących u progu dorosłości na temat sztuki. Poszukując własnej drogi zawodowej przyglądają się, obserwują i pragną uczyć się i rozwijać swoje umiejętności w odpowiednich kierunkach.
W wybranych miastach Polski istnieją szkoły lub klasy o specjalnym profilu zawodowym (klasy o profilach: plastycznym, architektonicznym, konserwatorskim lub oddziały w licach plastycznych).
Wychodząc na wprost oczekiwaniom młodzieży powstał projekt FORMAT SZTUKI, który przygotowywałby uczniów – przyszłych kandydatów na uczelnie artystyczne, czyli Uniwersytety Artystyczne (wcześniejsze ASP) lub kierunki politechniczne ze szczególnym uwzględnieniem kierunku: architektura.

Zajęcia są także dobrą alternatywą dla tych, którzy wcale nie chcą przygotowywać się do egzaminów wstępnych pod tym względem, a jedynie twórczo spędzić czas…

FORMAT SZTUKI to zajęcia kierowane do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dziewięćdziesięciominutowe zajęcia prowadzone w jednej z sal szkolnych w grupach max. 10 osobowych (każda). Oprócz działań warsztatowych w gmachu szkoły przewidziane są działania plenerowe w obrębie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zwane potocznie plenerem miejskim.

Nasze zajęcia to przede wszystkim działania w szeroko pojętym rysunku i malarstwie – perspektywa, kompozycja, budowa formy, prace na hasło (z wyobraźni), działania w plenerze…

Do tej pory wzięliśmy udział w plenerach:

Trzebicko (2008),

Lewków (2009),

Antonin (2009),

Brzóstków (2011),

Goszcz (2012)

oraz
plenery miejskie w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim.

Więcej zdjęć z zajęć FORMATU SZTUKI - tutaj

Zajęcia prowadzi: art. plast. Maria Szeląg