I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Szkoła

Stypendium "UCZEŃ Z PASJĄ"

W ILO w Ostrowie Wielkopolskim od roku szkolnego 2016/2017 przyznawane jest wyjątkowe stypendium uczniowskie „Uczeń z Pasją”.

Inicjatorem stypendium i pierwszym darczyńcą była Pani Alicja Plucińska.

Fundatorami w kolejnych latach byli absolwenci naszego liceum. W ciągu trzech pierwszych lat przyznano stypendia dziewięciu uczniom.

Stypendium może otrzymać uczeń klasy wyższej niż pierwsza, który posiada wyjątkową pasję o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym lub „hobbystycznym”.

Środki pieniężne na stypendia pochodzą od darczyńców i gromadzone są na koncie szkoły. Wręczenie stypendium dokonuje się na uroczystości Ślubowania uczniów klas I.

Zapraszamy do wspierania uczniów naszego liceum, którzy mają wyjątkową pasję.

I Liceum Ogólnokształcące
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Gimnazjalna 9


Santander Bank
73 1090 1160 0000 0000 1600 9408
Darowizna na stypendium „Uczeń z pasją”.