I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Venetia

100-lecie Venetii

PATRONAT HONOROWY
JUBILEUSZU 100-LECIA SKS "VENETIA"


PAN MIROSŁAW DRZEWIECKI , MINISTER SPORTU i TURYSTYKIKOMITET HONOROWY


Przewodniczący

Pan Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski

Członkowie Komitetu

Pan Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Włodzimierz Jędrzejak
Starosta Ostrowski

Pan Radosław Torzyński
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Pan Kajetan Broniewski
Dyrektor Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego