Historia wspaniałego Jubileuszu

“Coraz bliżej do uroczystości Jubileuszu 100- lecia Szkolnego Klubu Sportowego “Venetia” przy I LO im.Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, które odbędą się w Ostrowie Wielkopolskim w dniach od piątego do siódmego czerwca 2008 roku. Obchody tych uroczystości będą połączone ze Zjazdem wielu pokoleń Wychowanków “Alma Mater Ostroviensis” oraz Zjazdem Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce, którego członkiem jest I LO. Jedną z imprez towarzyszących będzie konferencja naukowa na temat korelacji między kształceniem naukowym a rozwojem fizycznym młodego człowieka. Znany jest szczegółowy Program jubileuszu 100 -lecia SKS ” Venetia”, który publikujemy poniżej. Stowarzyszenie Wychowanków “Alma Mater Ostroviensis” wspólnie z Dyrekcją szkoły zapraszają do uczestnictwa w tych niezwykłych obchodach. – Do końca marca można zgłaszać swój udział w Zjeździe Jubileuszowym. Do zainteresowanych zostały wysłane ankiety. Można je pobrać również ze strony internetowej Liceum- mówi Krzysztof Mikusiński, Prezes Stowarzyszenia.

Patronat Honorowy nad Jubileuszem przyjął Pan Mirosław Drzewiecki, Minister Sportu i Turystyki.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Jubileuszu jest Pan Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski.

Organizatorzy Zjazdu dzięki pomocy Darczyńców, przekażą podczas uroczystości Jubileuszowych sztandar dla SKS “Venetia” oraz ubiory sportowe dla Klubu . Wszyscy fundatorzy zostaną uhonorowani wpisem do Księgi Donatorów, która zostanie ogłoszona w Księdze Pamięci nr 15/2009/.Komitet Organizacyjny Jubileuszu, działający od marca 2006 roku ,opracował wydanie Księgi Pamięci nr 14 “Non Omnis Moriar”,poświęconej “Venetii” oraz przygotował komplet dokumentacji technicznej umożliwiającej modernizację elewacji Liceum oraz termomodernizację sali gimnastycznej. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych Liceum www.1lo.ostrowwlkp.pl, lub www.1liceum.edu.pl.

KOMITET ORGANIZACYJNY
JUBILEUSZU 100-LECIA SKS “VENETIA” 1908-2008
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
5 – 7 CZERWCA 2008


Przewodniczący- Andrzej Krzak
Wiceprzewodniczący- Marek Lewicki – Dyrektor Liceum
Wiceprzewodniczący- Krzysztof Mikusiński – Prezes Stowarzyszenia
Wiceprzewodniczący- Jarosław Biernaczyk- Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
Wiceprzewodnicząca- Małgorzata Wiśniewska- Prezes SKS “Venetia”
Sekretariat- Beata Serbakowska, Grażyna Niemand
Kontakty z mediami- Andrzej Kaczmarek, Maria Raszewska-Kasprzak
Finanse- Edward Szperzyński, Mariola Paluszyńska

ZESPOŁY ORGANIZACYJNE

Wydawnictwa Jubileuszowe
Krystian Niełacny
Wojciech Suszycki
Krzysztof Ciechanowski
Zbigniew Wittek

Imprezy Jubileuszowe
Izabella Kaczmarek
Ks. Kanonik Tomasz Ilski
Cezariusz Słomkowski
Marian Matysiak

Imprezy sportowe
Marek Walczak
Katarzyna Nadachowska
Katarzyna Kuśnierczak
Jadwiga Kuśnierczak
Włodzimierz Kuśnierczak
Ryszard Kościelniak
Józef Cieśla

Inwestycje szkolne
Edward Szperzyński
Wojciech Włosik
Jacek Szydłowski
Jan Zawidzki
Józef Kupczyk

Wystawa Jubileuszowa
Piotr Grabarz
Cezary Janiszewski

Zjazd Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce
Jacek Skiba
Marek Lewicki

Obchody połączone będą ze zjazdem Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce, którego członkiem jest I Liceum Ogólnokształcące , oraz konferencją naukową na temat korelacji między kształceniem umysłowym a kulturą i rozwojem fizycznym młodego człowieka w myśl zasady “mens sana in corpore sano”.

W celu przygotowania uroczystości Komitet Organizacyjny na comiesięcznych spotkaniach podejmuje działania dotyczące modernizacji i inwestycji w szkole. W szczególności rozpoczęto starania o pozyskanie środków finansowych na termomodernizację sali gimnastycznej, oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły. W tym celu została już przygotowana stosowna dokumentacja i przedłożona odpowiednim instytucjom. Kolejnym zaplanowanym przedsięwzięciem jest przebudowa boiska szkolnego.

Oprócz działań inwestycyjnych komisja ds. wydawnictw okolicznościowych przygotowuje kolejny numer Księgi Pamięci “Non omnis moriar”, która w całości poświęcona będzie SKS “Venetia” i jego działaczom. Komisja ta przygotowuje również szereg wydawnictw okolicznościowych związanych bezpośrednio z uroczystościami jubileuszowymi.

Komisja ds. imprez okolicznościowych przygotowuje samą uroczystość jubileuszu oraz imprezy towarzyszące. W programie uroczystości planuje się uroczystą mszę św., część oficjalną i artystyczną, konferencję naukowa, imprezy sportowe, oraz okolicznościowe przyjęcie bankietowe.

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości obchodów 100-lecia SKS “Venetia” są lekkoatletyczne imprezy sportowe, których organizację powierzono komisji ds. imprez sportowych.

Zamysłem Komitetu Organizacyjnego jest dołożenie wszelkich starań, aby Jubileusz 100-lecia SKS “Venetia” stał się imprezą o zasięgu wojewódzkim a nawet centralnym.”