dr Marek Lewicki – dyrektor liceum, nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany, Honorowy Profesor Oświaty

mgr Beata Błaszczak – wicedyrektor liceum, naczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Bielawna – Piec – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Derbich – Woś – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Duczmal – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Furman – nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Gabrysiak – Dzielicka – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Jakub Gaworzewski – nauczyciel języka niemieckiego i informatyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Gogolińska – Nadachowska – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

mgr Piotr Grabarz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel mianowany

mgr Hanna Maria Grzesiak – pedagog szkolny, nauczyciel mianowany

mgr Ewa Guarino – nauczyciel geografii, języka włoskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Dagmara Janicka – Konofal – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

dr Olga Janicka – nauczyciel dyplomowany, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

dr Tomasz Jędrzejak – nauczyciel fizyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Jędrzejak – Izydorska – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Kałużna – nauczyciel informatyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Kaźmierczak – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Mirosława Kaźmierczak – nauczyciel fizyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Dawid Kisielewski – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Kłakulak – nauczyciel chemii, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kuśnierczak – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Lucińska – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości, nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Niemand – bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Aleksandra Olszanowska – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Paszkiewicz – nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Jarosław Paszkiewicz – nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Pieczyńska – nauczyciel języka niemieckiego i łacińskiego, nauczyciel dyplomowany

dr Józef Pietrzak – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany

mgr Aleksandra Podskarbi – nauczyciel biologii, chemii, nauczyciel dyplomowany.

mgr Anna Przybył – nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Sadowska – nauczyciel matematyki, nauczyciel mianowany

mgr Sylwia Szczepaniak – Małecka – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Jakub Szymczak – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel mianowany

mgr Donata Wojtaszek – nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Marika Wojtowicz-Puchalska – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel mianowany

mgr Izabela Zaworska – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany