WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW SĄ PRZYJMOWANE:

  • codziennie w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły
  • w czasie, gdy trwają zebrania z rodzicami w sekretariacie szkoły
  • przelewem na konto, numer podany poniżej:

BOŚ/Ostrów Wielkopolski
RADA RODZICÓW
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 9
28 1540 1173 2117 4004 1229 0001