Stypendium „Uczeń z Pasją” jest wyjątkowym stypendium przyznawanym tylko w naszym I LO. Inicjatorem inauguracyjnego stypendium i zarazem pierwszym darczyńcą była Pani Alicja Plucińska.

Fundatorami w kolejnych latach byli absolwenci naszego liceum. Stypendium może otrzymać każdy uczeń klas II-IV, który posiada wyjątkową pasję o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym lub „hobbystycznym”. Wyboru „Ucznia z Pasją” dokonuje Kapituła po rozpatrzeniu złożonych wniosków. 

Środki pieniężne na stypendia pochodzą od darczyńców i gromadzone są na koncie szkoły. Wręczenia stypendium dokonuje się na uroczystości Ślubowania uczniów klas I.

W roku szkolnym 2022/ 2023 Stypendium Ucznia z Pasją w I LO otrzymały:

W roku szkolnym 2021/ 2022 Stypendium Ucznia z Pasją w I LO otrzymali: