Link do strony naboru:

https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/

Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów

https://1liceum.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/Instrukcjaelektronicznegoprzesyc582aniadokumentc3b3w.docx

Oferta edukacyjna na rok 2023/2024:

Chcesz przeczytać o każdym z profili… kliknij na wybrany!

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język włoski
Rozszerzone przedmioty: biologia, język polski, język angielski,
Rozszerzone przedmioty: matematyka, fizyka, język angielski
Przedmioty rozszerzone: język polski, matematyka, język angielski/ dodatkowo: podstawy rysunku
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

U nas zdasz egzaminy z języka angielskiego Cambridge ESOL ❗️