Link do strony naboru:

https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/

Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów

https://1liceum.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/Instrukcjaelektronicznegoprzesyc582aniadokumentc3b3w.docx

Oferta edukacyjna na rok 2022/2023:

Chcesz przeczytać o każdym z profili… kliknij na wybrany!

U nas zdasz egzaminy z języka angielskiego Cambridge ESOL ❗️