W klasie o profilu ogólnym proponujemy zakres przedmiotów rozszerzonych, który pozwala absolwentowi na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów.

Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, języka włoskiego oraz języka polskiego.

Profil ten umożliwia podjęcie studiów na kierunkach: prawo i administracja, nauki społeczne, psychologia, pedagogika, filologia.

>>>Siatka godzin<<<