HONOROWY TYTUŁ I MEDAL “ALMA MATER OSTROVIENSIS 1845”

ROK 2019

ZASŁUŻONY PROFESOR

Mirosława Kaźmierczak

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Zenon Musialski

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Hanna Góźdź / Maria Sołtysiak

ROK 2018

ZASŁUŻONY PROFESOR

Kazimiera Misiorny

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Andrzej Leraczyk

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Iga Rygusiak / Arkadiusz Brudło

ROK 2017

ZASŁUŻONY PROFESOR

dr Marek Lewicki / Marek Walczak

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Jerzy Wojciechowski

Remigiusz Wszędybył

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Kamila Boroch

ROK 2016

ZASŁUŻONY PROFESOR

Mariola Musioł

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

ksiądz prałat Tomasz Ilski

Jarosław Biernarczyk

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Patryk Ławrynowicz

ROK 2015

ZASŁUŻONY PROFESOR

Alicja Nowinka

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Paweł Rajski

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Daria Cegiełka

ROK 2014

ZASŁUŻONY PROFESOR

Elżbieta Kostro

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

prof. dr hab. Jerzy Pietrzak

Dariusz Hyhs

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Aneta Kordon / Marta Patryniak

ROK 2013

ZASŁUŻONY PROFESOR

Bolesław Bożek

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Roman Pułkownik

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Agata Orłowska

ROK 2012

ZASŁUŻONY PROFESOR

Franciszek Kowalski

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Jacek Bąk / Cezary Janiszewski

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Piotr Rogacki

ROK 2011

ZASŁUŻONY PROFESOR

———

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Krzysztof Mikusiński

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Rafał Ziąbka

ROK 2010

ZASŁUŻONY PROFESOR

Adam Ciechowski

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Krzysztof Maleszka

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Martyna Pluta

ROK 2009

ZASŁUŻONY PROFESOR

————-

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

doc. dr Kajetan Hądzelek

prof. dr hab. Tadeusz Gaworzewski

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Mateusz Kaczmarek

ROK 2008

ZASŁUŻONY PROFESOR

Jacek Skiba

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Wojciech Suszycki

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Jakub Godziszewski

ROK 2007

ZASŁUŻONY PROFESOR

Teresa Kaczyńska

Stanisław Pędziński

Stanisław Wojtowicz

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Wojciech Lipski

Edward Szperzyński

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Małgorzata Ćwiek

ROK 2006

ZASŁUŻONY PROFESOR

Jadwiga Smok / Czesław Woś

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

dr Krystian Niełacny

Marian Sobczak

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Małgorzata Rękosiewicz

ROK 2005

ZASŁUŻONY PROFESOR

Stanisław Gliwiński

Marta Grzesiek

dr Józef Jachimek

ZASŁUŻONY DLA ALMA MATER OSTROVIENSIS

Andrzej Kornaszewski

Henryk Kubera

WIBITNY ABSOLWENT ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS

Sławomir Mikołajczyk