Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi (w których integralną częścią jest matematyka), ale niekoniecznie jeszcze zdecydowanych co do wyboru kierunku studiów wyższych.

Po ukończeniu szkoły można studiować m.in. ekonomię, bankowość, finanse, zarządzanie, systemy informacyjne, europeistykę, geodezję, inżynierię środowiska, energię odnawialną, logistykę, geomatematykę, ale również nauki społeczne, obronność państwa, turystykę i rekreację.

Dla zainteresowanych proponujemy warsztaty matematyczne, przyrodnicze oraz ćwiczenia terenowe w bazie ekologicznej UAM-u w Wielkopolskim Parku Narodowym. 

“Tylko 17 miejsc”

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, język obcy I, geografia