Głównym celem I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim jest dbałość o wysoki poziom kształcenia, umożliwiający zdanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Tym samym, szkoła przygotowuje ucznia do podjęcia studiów wyższych, i co równie istotne, do umiejętności studiowania w kraju i za granicą.

W roku 2021 do egzaminu maturalnego przystąpiło 204 uczniów ze 100% zdawalnością. Maturzyści   I Liceum  uzyskali najlepsze wyniki maturalne wśród ostrowskich liceów z matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ponadto, na poziomie rozszerzonym,  pierwsze  miejsce uzyskaliśmy  na egzaminie z historii, geografii oraz fizyki.  Szkoła znajduje się w czołówce Rankingu Liceów i Techników czasopisma Perspektywy, zajmując I miejsce w Ostrowie Wielkopolskim oraz uzyskując w kolejnych latach  brązową i srebrną tarczę.

Wysokie  wyniki z egzaminu dojrzałości oraz niejednokrotnie czołowe  miejsca w olimpiadach przedmiotowych, umożliwiają absolwentom liceum wybór studiów o zróżnicowanych specjalizacjach, wykładanych zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim na takich kierunkach, jak: medycyna, architektura, filologia angielska i germańska, ekonomia, prawo, matematyka, informatyka lub psychologia. Szkoła przygotowuje uczniów do studiowania nie tylko na uczelniach krajowych, lecz również zagranicznych. Organizujemy warsztaty przygotowujące do aplikowania na wyższe uczelnie w Wielkiej Brytanii, krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz Szwajcarii. Uczniowie mają również możliwość podejścia do międzynarodowch egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniach B2 oraz C1  -Cambridge English First (FCE) i Cambridge English Advnaced (CAE).

Wysoka jakość pracy i poziomu nauczania są skutkiem szeregu czynności realizowanych przez dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz uczniów w ramach procesu dydaktycznego w systemie lekcyjnym oraz na zajęciach przedmiotowych kół zainteresowań, takich jak: koło historyczne, matematyczne, geograficzne, polonistyczne, dziennikarskie języka angielskiego i niemieckiego oraz geograficzne. Na terenie szkoły działa również Klub Filmowy oraz Klub Europejski. Bezpośrednim sprawdzianem oraz świadectwem bogatej wiedzy i wysokich umiejętności uczniów jest ich udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, niejednokrotnie uwieńczony sukcesem. Uczniowie naszej szkoły realizują się również w projektach charytatywnych w ramach prężnie działającego na terenie szkoły Wolentariatu oraz Samorządu Uczniowskiego. Uczestniczymy w ogólnopolskim  projekcie CMI, wspierającym nauczanie informatyki i programowania. W klasach o profilu architektonicznym  odbywają się zajęcia z podstaw rysunku, czego uwieńczeniem są cyklicznie organizowane wernisaże prac uczniowskich – Profil.

Proces dydaktyczny jest wspomagany przez szeroko rozumiany proces wychowawczy, który obejmuje zajęcia sportowe, idące w kierunku rozwoju osobowości ucznia, poszerzania jego zainteresowań i horyzontów myślowych oraz kultury fizycznej. Wycieczki krajoznawcze – polskie i zagraniczne, kulturalne, rekreacyjno-turystyczne, integracyjne; koncerty, przedstawienia teatralne, kabarety, kabaretony, happeningi artystyczne, imprezy środowiskowe, turnieje sportowe, koncerty chóralne, turnieje taneczne, szachowe oraz wydarzenia  tematyczne – to tylko nieliczne  przykłady realizacji pracy wychowawczej, merytorycznie związanej z dydaktyką w naszej szkole.Unikatowym wydarzeniem jest przyznawane co roku Stypendium Uczeń z Pasją, którego inicjatorem i zarazem pierwszym darczyńcą była Pani Alicja Plucińska. 

Szkolny Klub Sportowy Venetia, założony w 1908 roku, jest pierwszym szkolnym klubem sportowym w Wielkopolsce, jednym z najstarszych w Polsce, stanowiącym  istotny filar w rozwoju kultury fizycznej wychowanków szkoły. Na uwagę zasługują organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego konkursy i turnieje sportowe, spośród których można wyróżnić Halowe Mistrzostwa Szkoły w lekkiej atletyce lub współudział w organizacji Rejonowej i Wojewódzkiej Licealiady. Sekcje: lekkoatletyczna, siatkówki dziewcząt, siatkówki chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, piłki ręcznej chłopców, koszykówki dziewcząt, koszykówki chłopców, pływacka, szachy oraz tenis stołowy to szeroki zakres działalności klubu sportowego Venetia, w którym każdy uczeń może realizować swoje własne zainteresowania sportem. W I Liceum  odbywają się również zajęcia fitness w szkolnej siłowni oraz zajęcia Zumby. W trosce o zdrowie uczniów, nasze liceum  oferuje  wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne. 

Realizację założeń procesów, dydaktycznego i wychowawczego, nadzoruje oraz kieruje dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w osobach: dr Marek Lewicki – dyrektor, magister matematyki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor oświaty oraz mgr Beata Błaszczak– wicedyrektor, magister matematyki, absolwentka podyplomowych studiów w zakresie elementów informatyki, nauczyciel dyplomowany. Wśród wysoce wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej znajdują się egzaminatorzy i weryfikatorzy  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nauczyciele dyplomowani oraz nauczyciele z tytułem doktora nauk humanistycznych i ścisłych. 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność wydawnicza naszej szkoły. Wśród wyróżniających się pozycji, znajdują się Refleksje o Edukacji pod redakcją dr. Marka Lewickiego, stanowiące zbiór artykułów powiązanych tematycznie z szeroko rozumianą edukacją. Autorami ww. artykułów są nauczyciele I Liceum. Ponadto szkoła patronuje wydawnictwom  okolicznościowym związanym z historią i absolwentami szkoły oraz publikacjom Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater Ostroviensis. 

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, założone w 1845 roku, jest szkołą ,w której przeszłość, tradycja oraz wartości idą w parze z przyszłością, nowoczesnością i profesjonalizmem. Wyjątkowe wnętrze szkoły odzwierciedla prawie 180-letnią historię liceum oraz wprowadza swoich uczniów w niezwykły świat nauki, pasji, emocji  oraz podróży w czasie i przestrzeni. Jako jedna z najstarszych szkół w Polsce, należąca do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce, Szkoła z klasąAlma Mater Ostroviensis, skupiająca swoich wychowanków rozproszonych na całym świecie, nasze liceum jest  przykładem szkoły, która spełniając oczekiwania swoich uczniów, przy ich równym zaangażowaniu, gwarantuje sukces w przyszłym życiu na płaszczyźnie osobistej i zawodowej.

opracowanie: mgr Iwona Gabrysiak-Dzielicka
konsultacja: dr Marek Lewicki