Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu CMI wspierającego nauczanie informatyki i programowania. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu uczniowie mają dostęp platformy e-learningowej, na której publikowane są materiały przygotowane przez nauczycieli akademickich pięciu prestiżowych uczelni: Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. 

Ponadto uczestnicy biorą udział w konkursach algorytmicznych i projektowych z cennymi nagrodami. Na potrzeby zajęć dydaktycznych szkoła ma dostęp do pomocy naukowych – programowalnych robotów, które pozwalają na wiele ciekawych rozwiązań programistyczno-robotycznych, zarówno na lekcjach, jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

Dzięki udziałowi w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, uczniowie uczestniczący w zajęciach mają zatem nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.