Nauka w tej klasie bardzo dobrze przygotowuje do matury z przedmiotów ścisłych.

Matematyka i fizyka, nauczane programami autorskimi, dają doskonały punkt wyjścia do podjęcia studiów wyższych na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich,  takich jak: elektronika, mechatronika, telekomunikacja, budownictwo, geodezja, architektura, matematyka, fizyka, informatyka, a także wszystkie kierunki ekonomiczne. 

Dla chętnych, w ramach tego profilu, proponujemy warsztaty matematyczne i fizyczne.

“Tylko 17 miejsc”

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, język obcy I, fizyka