Dla maturzystów

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 roku: >>>TUTAJ<<<

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku: >>>TUTAJ<<<