Matura 2023

WEJŚCIE NA EGZAMIN MATURALNY

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie. 

2. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym.

3.  Zdający na egzamin przynosi czarny długopis (+zapasowy). 

4. Zdający w trakcie części pisemnej może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE.

5. Zdający może wnieść na egzamin butelkę z wodą (maksymalna pojemność – 1 litr).

6. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać, oraz maskotek itp. – telefony – sekretariat, torebki, kurtki – szatnia.

Język polski – poziom podstawowy

• sala gimnastyczna – godzina 7.50

• s.9, s.31 – godzina 8.30

• s.33, s.13 – godzina 8.40

Język angielski – poziom podstawowy

• s.3, s.6,s.26, s.28, s.31, s.32, s.35 – godzina 8.30 

• s.9, s.7 , s.13, s.33 – godzina 8.40

Matematyka – poziom podstawowy

• sala gimnastyczna – godzina 7.50

• s.9, s.31 – godzina 8.30

• s.13, s.33  – godzina 8.40

Język angielski – poziom rozszerzony

• s.3, s.6,s.26, s.28, s.31, s.32, s.35 – godzina 8.30 

• s.7, s.13, s.33, s.9 – godzina 8.40

Filozofia – godzina 13.40

Wiedza o społeczeństwie 

• s. 7 – godzina 8.30

• s. 2 – godzina 8.40

Język niemiecki – poziom rozszerzony – godzina 13.40

Biologia

• sala gimnastyczna – godzina 8.15

• s.2, s. 7 –  godzina 8.40

Język rosyjski – poziom rozszerzony – godzina 13.40

Matematyka – poziom rozszerzony

• sala gimnastyczna – godzina 8.00

• s.2, s.7 – godzina 8.40

Chemia

• sala gimnastyczna – godzina 8.20

• s.2, s.7 – godzina 8.40

Geografia – godzina 8.30

Język polski – poziom rozszerzony

• sala gimnastyczna – godzina 8.15

• s.2, s.7 – godzina 8.40

Historia 

• sala gimnastyczna –  godzina 8.30

• s. 2 – godzina 8.40

Język włoski – poziom rozszerzony – godzina 13.40

Fizyka 

• sala gimnastyczna –  godzina 8.15

• s. 7 – godzina 8.40

Historia sztuki  godzina 13.40

Język hiszpański – poziom rozszerzony – godzina 13.40

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 roku: >>>TUTAJ<<<

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku: >>>TUTAJ<<<