Dla maturzystów

Informacje o terminie, godzinach i salach poszczególnych egzaminów
znajdują się w gablotach na pierwszym piętrze w naszej szkole

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku: >>>TUTAJ<<<

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku: >>>TUTAJ<<<