Samorząd Uczniowski organizuje kulturalne życie szkoły a co z tym związane liczne uroczystości, koncerty, wystawy, wyjścia do kina, wycieczki przedmiotowe. SU włącza się także w kwesty i akcjena terenie naszego miasta. Wszelkie działania podejmowane przez SU pomagają przygotowac młodzież do podejmowania ważnych decyzji wprowadzających w dorosłe życie bowiem to zawsze sami uczniowiesą współorganizatorami wszystkich wydarzeń.

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO