Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą architekturą, budownictwem, geodezją, projektowaniem, inżynierią środowiska, historią sztuki.

W programie nauczania, obok przedmiotów ogólnokształcących, znajdują się zajęcia z podstaw rysunku. 

W ramach warsztatów “Studium Kreatywności – plastyczne działania młodzieży” miłośnicy rysowania odręcznego będą mogli realizować swoje pasje i prezentować wykonane prace.

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, język obcy I, plastyka