Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką (w ramach której integralną częścią jest historia), ale niekoniecznie jeszcze zdecydowanych co do wyboru kierunku studiów wyższych.

Po ukończeniu szkoły można studiować m.in.: prawo, politologię, stosunki międzynarodowe, socjologię, kulturoznawstwo, historię, europeistykę, obronność państwa, turystykę i rekreację.

Dla zainteresowanych proponujemy warsztaty humanistyczne, zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Koła Historycznego, wyjazdy na zajęcia na wydziale historii UAM i Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz udział 
w historycznych i politologicznych konferencjach naukowych o charakterze otwartym.

Od klasy drugiej w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie wprowadzimy edukację prawniczą w formie warsztatów z udziałem pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, co przyszłym  studentom prawa da szersze i głębsze spojrzenie na zagadnienia prawa oraz nabycie umiejętności związanych z tym kierunkiem studiów.

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, język obcy I, historia